Home > 2014 > november

Verksamhet

Amazonasföreningen är en länk mellan urbefolkningen Shipibo-Conibo och svenska skolelever. Föreningen verkar för att minska utifrånperspektivet genom möten mellan människor från olika kulturer. Amazonasföreningen är politiskt och religiöst obunden. Verksamhet initierades 1971. Amazonasföreningens syfte Amazonasföreningens syfte är att bidra...