Home > 2018

Ny styrelse!

Amazonasföreningen har ny styrelse! Vi välkomnar tre nya styrelsemedlemmar till föreningen: Jesper Östlund, Jessica Karlsson och Camila Ochoa Mendoza. Kvar vid rodret är Lucy Jonefjäll som ordförande. Övriga styrelsemedlemmar är Hannah Sundqvist, Inger Otterholm, Agneta Hermansson och Crister Carlsson. Vid årsmötet avtackades...

Verksamhet i Peru

Hjälp till skolbarn Vi har samlat in materiellt stöd till utbildning på lägre nivåer, genom att förse några byar med pennor och sudd. Vi har också planer på ett projekt som ska öka möjligheten för fler att fullfölja grundskolan. Flickor...