Home > Nyheter > Covid-19 stöd till Shipibo
Valerie lämnar över utrustning till Shipibo

Arbetet med att stötta Shipibo i området Ucayali i Peru fortsätter. Situationen är fortsatt kritisk med överfulla sjukhus och brist på utrustning och medicin. Vi från Amazonasföreningen vill tacka alla er som skickat och skickar bidrag till vårt arbete mot Covid-19.

Vi påbörjade våra insatser i april. Hittills har vi hunnit hjälpa Shipibo genom inköp av utrustning, fortsatt stöd till våra stipendiater och utökat stöd till vår samarbetspartner Alianza Arkana.

Inköp och utdelning av sjukvårdsutrustning
Amazonassjukhuset som finns i Yarinacocha, en förort till Pucallpa, vill inte ta emot fler patienter. Sjukhuset saknar utrustning och skyddskläder. Vi har genom vårt nätverk kunnat identifiera behov och köpt utrustning och skyddskläder, som delas ut i olika byar och till Amazonassjukhuset i Yarinacocha.

Stöd till sjuksköterskan Gema
Gema är utbildad till sjuksköterska med stöd från Amazonasföreningen. Hon arbetar just nu som är sjuksköterska i en by ganska lång bort från Yarinacocha, byn heter Contamara. Vi har stöttat henne genom inköp av kläder och utrusning.

Fortsatt stöd till våra stipendiater
Vi har fortsatt skicka det kvartalsvisa bidragen till våra stipendiater trots att de inte har kunnat påbörja sina studier för terminen. Detta gör vi för att stötta dem och deras familjer i en tuff tid där många står utan inkomst.

Stöd till Alianza Arkana
Vår samarbetspartner på plats i Peru, shipibo-organisationen Alianza Arkana, får stöd med hyran av kontoret de har i Yarinacocha, en stadsdel i Pucallpa. De koordinerar flera stödaktiviteter runt Shipibobefolkningen och just nu gör stor insats i området.

Dialog med organisationer i Peru
Vi har dialog med ett nätverk av aktiva biståndsorganisationer i Peru genom Svenska Ambassaden. Dialogen sker bland annat med möten online.

Stöd till Shipibo i Lima
Vi har skickat 2000 SEK till Shipibo i Lima. De bor i en förort i Lima som heter Canta Gallo. På grund av coronarestriktioner kan de inte sälja sitt handarbete på Limas gator och står utan inkomst. De kan inte lämna Canta Gallo.

Har du frågor eller vill stötta vårt arbete mot covid-19 så hör av dig till oss.

Sjuksköterskan Gema i sina skyddskläder som vi stöttat henne med.
Sjuksköterskan Gema i sina skyddskläder som vi stöttat henne med.
Leverans av utrustning och förflyttning av människor till byar långt bort med helikopter.