Home > Nyheter > Karriär inom juridik för Miluska
Miluzka graduation

Efter sex tuffa år vid Universidad Nacional de Ucayali är Miluska nu färdig med sina studier i juridik och statsvetenskap. Hon vill arbeta med att stötta urbefolkning som henne själv i juridiska frågor.


“Det saknas många jurister bland shipibo, särskilt kvinnor”, säger hon. “Det är viktigt att stoppa mäns våld mot kvinnor. Jag har stöttat många shipibo-kvinnor i rättsfrågor och med att förbereda och utbilda dem inför vittnesmål i rättegång.”

Tacksam för allt stöd
Under sin studietid har Miluska fött fyra barn och hon är mycket tacksam för det stöd hon fått, framförallt från sin partner. “Jag är väldigt glad och exalterad över att ha äntligen nått mitt mål. Stort tack till alla som stöttat mig på olika sätt under dessa sex år. Pandemi gjorde att studietiden blev längre än planerat, jag kunde har varit färdig redan 2020.”

Amazonasföreningen har haft stor betydelse för Miluska under studietiden. “Jag mycket tacksam över att Amazonasföreningen valde mig till stipendiat i Ucayali-regionen. Det gjorde det möjligt för mig att försörja mig.”

Diplom

Mål med livet
Studierna har hjälpt henne att få mål med livet berättar Miluska: “Det bästa med mina studier har varit att få ny kunskap, kunskap som jag inte kunde skaffa mig hemma. Att få sätta upp mål för mitt liv och veta att med mycket ansträngning kan jag uppnå dessa. Jag träffade lärare som uppmuntrade mig att gå framåt och fick nya vänner som uppmuntrade mig att fortsätta med mina studier.”

Framtid i hård konkurrens
Det är inte helt lätt att slå sig fram som jurist i Pucallpa, så Miluska funderar redan nu på att läsa vidare. “Jag funderar på ta en magisterexamen. Numera är konkurrensen stor bland jurister, så det är nödvändigt att fortsätta utveckla sin kompetens. En viktigt del är att skaffa mig en yrkestitel och arbeta inom mitt yrkesområde. Jag söker efter en arbetsplats där jag har möjligheter att utvecklas. Men mitt långsiktiga mål är att skapa en advokatbyrå för att stötta behövande i juridisk rådgivning. Idag finns få yrkesverksamma jurister av ursprungsbefolkning. Jag skulle vilja använda min kunskap för att stödja urbefolkning med inhemska problem.”

Svårt för unga från urbefolkning att klara sina studier
Miluska ser hur många studenter från urbefolkningen har svårt att klara sig på universitetet. En av faktorerna är brist på ekonomiskt support från sina familjer. Det finns många studenter som misslyckas med att fullfölja sina studier och fullborda sin karriärer.

“Amazonasföreningens stöd spelar en viktig roll för att stödja studenter både moraliskt och ekonomiskt och därmed komma framåt”, berättar hon. “Stipendiet från Amazonasföreningen var mycket viktigt för mig. Jag är väldigt tacksam för att jag fått möjlighet att utbilda mig inom juridik och statsvetenskap vid Universidad Nacional de Ucayali.”