Home > Nyheter > Välkommen på årsmöte online!

Årsmötet är nu genomfört för 2020.
Årsmötesprotokoll hittar du under Om oss > Dokument & foton.


OBS! Nytt datum för årsmöte: 22 juni 2021. Hjärtligt välkommen att delta i Amazonasföreningens årsmöte tisdag 22 juni kl. 18-19. Mötet äger rum online via Google Meet (se länk längst ned på sidan). Anmäl gärna ditt deltagande till vår e-postadress info@amazonasforeningen.se.

Vid mötet tittar vi tillbaka på 2020, till exempel våra extra stödinsatser på grund av covid-19 och situationen för våra stipendiater. Det har varit ett tufft år och situationen för många shipibo är fortfarande akut. Trots det har vi stipendiater som lyckats avsluta sina studier och en helt nytillkommen stipendiat att presentera.

Vi blickar också framåt inför det kommande året och väljer nya styrelserepresentanter. Är du nyfiken på styrelsearbete så meddela detta i din anmälan!

Varmt välkommen önskar vi i Amazonasföreningens styrelse!

Länk till Årsmötet online