Home > Nyheter > Workshops med Shipibo

Efter ett års bidragssökande, mycket planering och många möten är vi nu på plats i Pucallpa i Peru för att göra en förstudie. Arbetet genomförs tillsammans med våra partnerorganisationer Alianza Arkana och ARIAP.

Under vår andra workshop arbetade deltagarna bland med att definiera utmaningar och hitta lösningar på hur kulturen kan spridas.

Under lite mer än en vecka ska vi genomföra tre workshops tillsammans med representanter från shipibo-byar, organisationer och myndigheter. Materialet blir underlag för en projektansökan som kommer att handla om möjligheter att stärka identiteten hos unga shipibo genom att kommunicera kring hantverk, traditioner, sagor, berättelser och sånger, medicinalväxter och mycket annat som hör till kulturen.

Stolthet över sin bakgrund

Ökad urbanisering är en stor utmaning för shipibo och traditioner och kunskap förs inte längre vidare till yngre generationer. Fler och fler unga tappar sin identitet som shipibo och blir historielösa.

Genom projektet ska unga shipibo får lära sig modern teknik och jobba med att skapa innehåll baserat på traditioner och kunskaper inom shipibofolket. De unga kommer att söka och fånga upp kunskap exempelvis genom att intervjua äldre, för att sedan sprida vidare i olika kanaler.

Resultatet kan bli radiosändningar som når ut till byar lång borta och videofilmer som kan visas vid särskilda festivaler eller via internet. Det kan också bli böcker, där ARIAP har tidigare erfarenhet efter att ha gett ut två böcker på shipibo och nu arbetar med ett lexikon.

Två representanter från Amazonasföreningen 

På plats i Pucallpa denna gång är Amazonasföreningens ordförande Lucy Jonefjäll, som leder förstudien tillsammans med styrelseledamot Hannah Sundqvist. De har båda med sig erfarenhet sedan tidigare av projektledning och interkulturellt arbete.

Förstudien förväntas vara avslutad första kvartalet 2020 och projektansökan slutförs under första halvan av året.

Vilken typ av kulturella uttryck ska projektet prioritera? Det var en av frågorna som bearbetades i workshop 2.

Deltagarna i den andra workshopen representerade unga vuxna och vuxna shipibo med olika intresse för spridande av traditioner och kultur.

Första workshopen genomfördes tillsammans med partnerorganisationerna Alianza Arkana och ARIAP i Casa Ametra, shipibo-organisationernas samlingsplats.

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.