Home > Nyheter > Workshops, stipendiat-middag och ny koordinator

Nu har vi genomfört tre workshops under lite mer än en vecka på plats i Pucallpa. I den sista deltog 15 unga shipibo från Yarinacocha och grannbyar som Santa Clara. Tre av våra egna stipendiater deltog också.

Ungdomarna var mycket engagerade i att hitta sätt att kommunicera sitt folks traditioner, bland annat genom radio och video. Vi pratade om vad shipibo-kulturen betyder för dem, till exempel deras språk, sånger, danser, kläder, handarbete, medicinalväxter. De funderade kring om traditionerna riskerar att försvinna och i sådana fall varför.

Under workshopen kläckte ungdomarna många idéer kring vad de vill berätta om från sin kultur, till exempel berättelser de hört från sina far- och morföräldrar.

Middag med stipendiaterna

Sista kvällen i Pucallpa höll vi avskedsmiddag med stipendiaterna. De är ett gott gäng som stöttar varandra i studierna och vi vill uppmuntra dem att träffas även när inte vi finns på plats.

Titta under sidan Stipendiater för att läsa mer om dem.

Ny koordinator

Efter många års stöd tackar vi Maria Loyda för gott arbete. Hon fortsätter vara vår goda rådgivare och vän.
Ny koordinator är Arnel Erazo som kommer att följa stipendiaternas studier och är vår kontakt med universitetet i Pucallpa.