Home > Projekt > Hälsovård

Vi har under åren gett stöd till olika former av hälsovårdsprojekt som syftar till att ge ökade möjligheter till en god hälsa i byarna. Vi har inga hälsovårdsprojekt på gång just nu, men Jeiser som genom stipendium från Amazonasföreningen har utbildat sig till sjuksköterska har tagit initiativet till att kartlägga situationen när det gäller hiv-aids. Amazonasföreningen har lämnat in en projektbeskrivning till Forum Syd och väntar på svar från Sida, som skulle kunna innebära att de ger stöd till detta projekt.

Förstudien genomfördes under maj 2007 av Jaiser tillsammans med Amazonasföreningens Fredrik och Linda. Det finns ett stort behov av information kring aids-hivproblematiken och vi återkommer förhoppningsvis till dessa frågor.