Home > Projekt > Hjälp till skolbarn

Vi har under 2009/2010 gett materiellt stöd till utbildning på lägre nivåer, genom att förse några byar med pennor och suddigum. Vi har också planer på ett projekt som ska öka möjligheten för fler att fullfölja grundskolan.