Home > Projekt > Kultur

Vi försöker ständigt arbeta för att stärka Shipiboindianernas egen kultur. Ett sätt är att köpa och visa SHipiboindianernas unika konsthantverk och ett annat är att motverka urbaniseringen. I byn Panaillo har ett bibliotek byggts och utrustats med stöd av Härrydas elever.

Genom Centro Shibibo Konibo (CSK) har shipibo ett kontor i Yarina Cocha, en förstad till Pucallpa. I dessa lokaler i Yarina Cocha bedriver flera organisationer sin verksamhet. Där har de tillgång till telefon och internet för att kunna kommunicera med omvärlden på ett enkelt sätt. Där ges möjlighet att träffas. Kontoret skall vara ett forum för formell och informell kontakt – en plats där tankar och idéer kan utbytas, växa och förändra.