Home > Projekt > Ledarutbildning för kvinnor

Omkring 50 kvinnor har varit samlade för att diskutera situationen för kvinnor (och män!) i byarna. Det har varit oerhört uppskattat och förfrågningarna är många på en uppföljning, men först och främst önskas en upprepning så att kvinnor från fler byar får chansen. Vi har fått en dvd från kursen, där vi kan lyssna till olika synpunkter. Dvd:n kan lånas från Amazonasföreningen. Ledarutbildningen var mycket uppskattad men har p.g.a. olika omständigheter inte upprepats.