Home > Stipendiat > Karla Barbaran

Direct Bank Transfer

Göra en donation till vårt 90-konto90 Konto - Svensk insamlingskontroll

Post- och Bankgiro:
Postgiro 901515-7
Bankgiro 901-5157

Glöm inte ange namn eller en hälsning om du vill.

Check Payment

Vi kan tyvärr inte ta emot kontanter via post. 

Karla är idag färdigutbildad lärare. Hon studerade i fem år för att nå sitt mål.
Läs artikeln om hennes tankar kring framtiden.


Hej!

Mitt shipibo-namn är RANIN BIRI. Jag är född den 15 november 1991 i Pucallpa.

Jag har sex syskon som heter Diego, Melissa, Malyn, William, Karin, Lenin. Jag är äldst. Min mamma heter Consuelo, hon är tvåspråkig lärare i byn Santa Teresita.

Min pappa heter William och han bor inte med oss. Han har sin egen familj.

Jag tre barn. Två av dem är tvillingar, Angely Fiorella och Maria Fernanda. Barnen betyder allt för mig.

Jag läste mode och design men på grund av ekonomiska problem kunde jag inte fortsätta. Jag läser på Universidad Nacional de Ucayali i ett speciellt program som finns nu för ursprungsbefolkning . Jag läser till högstadielärare i språk och litteratur. När jag blir klart med mina studier vill jag gärna använda dem för att hjälpa till i Shipibo-Conibo samhället.

Jag tackar alla er som ger mig denna möjlighet att kunna fortsätta med mina studier!

Karla