Home > Styrelsen > Inger Otterholm
Inger Otterholm
Styrelseledamot & medlemsansvarig

Inger Otterholm har arbetat med Amazonasföreningen sedan dess start 1981.
Hon arbetade som lärare i kommunen och kombinerade undervisningen i internationella frågor med arbetet om shipibo som ett exempel på situationen för ett ursprungsfolk.

Hon var kontaktperson för Amazonasföreningen på sin skola och medlem i styrelsen sedan mitten av 80-talet. Hennes ledstjärna har varit att stimulera elever till att skaffa kunskap om ett ursprungsfolks sätt att leva och därefter utföra en solidarisk handling för en mer rättvis värld.