Home > Fakta om Peru

Shipibo-Conibo

Shipibo-Conibo lever främst längs Ucayalifloden i 100-120 byar. Enligt folkräkningen från 1993 utgörs Shipibo-Conibo-folket av 20 178 personer. Detta gör dem till det tredje största ursprungsfolket i peruanska Amazonas. Shipibo-Conibo själva anser att de nu snarare är cirka 30 000. Det är ungefär lika många som bor i Härryda kommun.

Deras huvudsakliga näring är en kombination av fiske, jordbruk, växtodling och jakt. Shipibo-Conibo är också kända för sitt vackra konsthantverk som de säljer till turister i städerna.

Fakta om Peru

Yta: 1,3 miljoner km2. Tre gånger så stort som Sverige. (2017)

Folkmängd: 31,4 miljoner varav 78,6% är bosatta i städerna. (2015)

Huvudstad: Lima. Cirka 8,6 miljoner invånare. (2013)

Förväntad livslängd: Kvinnor 78 år, män 72 år. (2013)

Läs- och skrivkunnighet: 89,6% av befolkningen. Kvinnor (över 15 år) 84.6%, män (över 15 år) 94,9%

Folkgrupper: Före folkräkningen 2007 antogs ursprungsfolken utgöra omkring hälften av befolkningen i Peru och mestiserna (blandning av ursprungsfolk och vita) en dryg tredjedel.

Enligt officiella uppgifter uppgår nu andelen mestiser till 58% medan 27% räknar sig som ursprungsfolk. Runt 5% är vita och 1,5% är svarta eller färgade.

Språk: Spanska, quechua och aymara är officiella språk.

Uppgifterna är hämtade från Utrikespolitiska institutet; Landguiden 2017 och Länder i fickformat 2014.

Fakta om Ucayaliområdet i Peru

Yta: Stort som Götaland.

Regionstad: Pucallpa med c:a 300 000 invånare.

Förväntad livslängd: Ingen statistisk uppgift men den ligger långt under den peruanska förväntade livslängden.

Läs- och skrivkunnighet: Shipibo-Conibo samt andra ursprungsfolk i Peru står för största delen av icke läs-och skrivkunniga i landet. Det rör sig då ofta om den äldre generationen.

Folkgrupper: I peruanska Amazonas lever 62 olika ursprungsfolk, ett av dem är shipibo-Conibo.

Regioner: Shipibo-Conibo lever främst i regionerna Ucayali och Loreto som Ucayalifloden rinner genom. De beskriver ofta sitt område i termer av övre Ucayal (i söder där floden rinner upp), centrala Ucayali (området kring staden Pucallpa) och nedre Ucayali (i norr som då är närmre Amazonfloden).

Språk: Spanska, ashaninka, aguarona, shipibo med flera.