Home > Bli medlem & Kontakt

Vill du bli medlem?

Medlemsavgift: 100 kr/år. Teckna medlemskap för tre år genom att betala in 300 kr.
Studerande: 60 kr/år.
Familjemedlemskap: 250 kr per familj.

Betala in din medlemsavgift eller gåva till:
Postgiro: 78 67 65-8
Bankgiro: 5079-7166

Kom ihåg att ange namn och e-postadress när du gör din inbetalning. Vid familjemedlemskap uppge alla medlemmars namn.

Kontakta oss

Har du frågor om Amazonasföreningens verksamhet eller vill ha information om vad som händer i Ucayaliområdet just nu? Kontakta oss gärna!

Telefon
Lucy Jonefjäll, ordförande
0737 – 42 18 29

E-mail
info@amazonasforeningen.se