Home > Stipendiat
Hermelinda

Hermelinda Agustin Rodriguez

Hej! Jag heter Kinverlin Hermelinda Agustin Rodriguez. Jag studerar till sjuksköterska för att kunna hjälpa alla som är sjuka och behöver stöd. Redan som barn drömde jag om att blir sjuksköterska och nu närmar jag mig min dröm.  Min...

Kevin Smith Cairuna Suarez

Kevin är nu färdigutbildad och har läst Information Systems Development vid Instituto de E-ducation Superior Tecnológico Publico. Läs intervjun med Kevin. Hej! Jag heter Kevin Smith Cairuna Suarez. Jag är shipibo-konibo folket och mitt namn på shipibo är RANCO...

Miluska Linares

Efter sex tuffa år vid Universidad Nacional de Ucayali är Miluska nu färdig med sina studier i juridik och statsvetenskap. Läs intervjun med Miluska här. Hej! Mitt shipibonamn är Kestne Yavi som betyder ”charmig kvinna”. Jag är född den...

Dayana

Dayana Linares

Dayana är nu klar med grundutbildningen i redovisning och ekonomi på Universidad Nacional de Ucayali. Läs intervjun med henne här. Hej! Mitt namn är Kenya Dayana Linares Vásquez. Mitt shipibo-namn är CURI WANO. Jag är född den 14 februari...

Karla

Karla Barbaran

Karla är idag färdigutbildad lärare. Hon studerade i fem år för att nå sitt mål. Läs artikeln om hennes tankar kring framtiden. Hej! Mitt shipibo-namn är RANIN BIRI. Jag är född den 15 november 1991 i Pucallpa. Jag har...

Girela Castro

Jag är en aktiv medlem i shipibo-conibos kulturliv. Mitt shipibo-namn är WEXA RABI som på spanska betyder Guerrera Elegante och på svenska den Eleganta Krigaren. Min pappa heter Reyner och min mamma Sonia. Jag har tre syskon som heter...