Home > Projekt > Miljöarbete

Lärarhögskolan för tvåspråkslärare i Yarina Cocha driver ett projekt som innebär att plantera skog på ett område som är skövlat av skogsbolagen. Marken hör till skolan och det är ett projekt som är viktigt ur pedagogisk synpunkt eftersom shipibolärarna överför kunskapen till framtida elever. Projektet har genomförts och skogen är återplanterad!