Home > Projekt

Ledarutbildning för kvinnor

Omkring 50 kvinnor har varit samlade för att diskutera situationen för kvinnor (och män!) i byarna. Det har varit oerhört uppskattat och förfrågningarna är många på en uppföljning, men först och främst önskas en upprepning så att kvinnor från...

Miljöarbete

Lärarhögskolan för tvåspråkslärare i Yarina Cocha driver ett projekt som innebär att plantera skog på ett område som är skövlat av skogsbolagen. Marken hör till skolan och det är ett projekt som är viktigt ur pedagogisk synpunkt eftersom shipibolärarna...

Kultur

Vi försöker ständigt arbeta för att stärka Shipiboindianernas egen kultur. Ett sätt är att köpa och visa SHipiboindianernas unika konsthantverk och ett annat är att motverka urbaniseringen. I byn Panaillo har ett bibliotek byggts och utrustats med stöd av...

Ekonomi

Under 2009/2010 inledde vi i liten skala en utlåningsverksamhet med så kallade mikrolån. Det är många Shipibo som har ideer som de vill satsa på men de kanske saknar den ekonomiska grundplåten för att sätta igång. Vi kommer under...

Kommunikation

Radiosändningar på Shipibos eget språk utgör en viktig informationskanal för Shipibofolket, där många av de äldre inte förstår spanska. Vi ger stöd till radioprogrammet ”Voz Nativa”, ”Ursprungsbefolkningens Röst”, som når ut till de mest avlägsna byarna.

Hälsovård

Vi har under åren gett stöd till olika former av hälsovårdsprojekt som syftar till att ge ökade möjligheter till en god hälsa i byarna. Vi har inga hälsovårdsprojekt på gång just nu, men Jeiser som genom stipendium från Amazonasföreningen...

Hjälp till skolbarn

Vi har under 2009/2010 gett materiellt stöd till utbildning på lägre nivåer, genom att förse några byar med pennor och suddigum. Vi har också planer på ett projekt som ska öka möjligheten för fler att fullfölja grundskolan.

Rättssäkerhet

Under 2010 gick några av våra stipendiater på utbildning om sina medborgerliga rättigheter. Vi har fått indikationer på att Shipiboindianer vid ett flertal tillfällen underkastat sig den peruanska rättsapparaten utan att hävda sina mänskliga rättigheter även då de blivit...