Home > Projekt > Rättssäkerhet

Under 2010 gick några av våra stipendiater på utbildning om sina medborgerliga rättigheter. Vi har fått indikationer på att Shipiboindianer vid ett flertal tillfällen underkastat sig den peruanska rättsapparaten utan att hävda sina mänskliga rättigheter även då de blivit anklagade på felaktiga grunder.