Välkommen till Amazonasföreningen

Shipibo-Konibo är en urbefolkning som lever i Perus regnskogar. Vi i Amazonasföreningen har stöttat dem sedan 1971.
Bristande jämlikhet och diskriminering är ett stort problem för många urbefolkningar i världen. Shipibo-Konibo har mycket att vara stolta över och behöver vårt stöd.
Genom vår verksamhet får unga Shipibo-Konibo möjlighet till högre utbildning. Vi skapar möten mellan människor och stärker därigenom varandras kulturer.

I vår broschyr kan du läsa mer om vår verksamhet och om hur du som arbetar inom skola eller annan social verksamhet, kan samarbeta med oss.

Vill du bli medlem eller ge en gåva? Läs mer här.