• Välkommen

  Välkommen

  Amazonasföreningen verkar i Härryda kommuns skolor och är en obunden ideell förening med rötter som går tillbaka till 1971.

 • Hjälp till skolbarn

  Hjälp till skolbarn

  Vi har under 2009/2010 gett materiellt stöd till utbildning på lägre nivåer, genom att förse några byar med pennor och suddigum.

 • Kultur

  Kultur

  Vi försöker ständigt arbeta för att stärka Shipiboindianernas egen kultur.

 • Högre utbildning genom stipendiatverksamhet

  Högre utbildning genom stipendiatverksamhet

  Amazonasföreningen stödjer åtta stipendiater i Pucallpa och Lima.

Välkommen till Amazonasföreningen

Shipibo-Conibo är en urbefolkningen som lever i Perus regnskogar. Vi i Amazonasföreningen har stöttat dem sedan 1971.

Bristande jämlikhet och diskriminering är ett stort problem för många urbefolkningar i världen. Shipibo-Conibo har mycket att vara stolta över och behöver vårt stöd.

Genom vår verksamhet får unga Shipibo-Conibo möjlighet till högre utbildning. Vi skapar möten mellan människor och stärker därigenom varandras kulturer.