• Välkommen

  Välkommen

  Amazonasföreningen verkar i Härryda kommuns skolor och är en obunden ideell förening med rötter som går tillbaka till 1971.

 • Hjälp till skolbarn

  Hjälp till skolbarn

  Vi har under 2009/2010 gett materiellt stöd till utbildning på lägre nivåer, genom att förse några byar med pennor och suddigum.

 • Kultur

  Kultur

  Vi försöker ständigt arbeta för att stärka Shipiboindianernas egen kultur.

 • Högre utbildning genom stipendiatverksamhet

  Högre utbildning genom stipendiatverksamhet

  Amazonasföreningen stödjer åtta stipendiater i Pucallpa och Lima.

Välkommen till Amazonasföreningen

Amazonasföreningen är en obunden ideell förening med rötter som går tillbaka till 1971. 

I Sverige sprider Amazonasföreningen kunskap om Shipibo-Conibo, ett ursprungsfolk i Perus regnskogsområde, som en del i elevernas utbildning. Föreningen inspirerar eleverna att årligen utföra ett insamlingsarbete för Shipibo-Conibo som en solidarisk handling. 

I Peru har föreningen stipendiater och stödjer projekt som stärker Shipibo-Conibo socialt och kulturellt.

Med vänlig hälsning, 

Amazonasföreningen i Härryda Kommun.