Home > Nyheter > Välkommen på årsmöte!

Bilden: Lucy tillsammans med delar av Ariaps styrelse. 

Så har ett år gått och det är åter igen dags för föreningens årsmöte. Denna gång samlas vi online via Google Meet, samt på plats hemma hos styrelsemedlem Hannah Sundqvist i centrala Göteborg.

Hjärtligt välkommen att delta i Amazonasföreningens årsmöte söndag 28 april kl. 14.00. Mötet äger rum online via Google Meet (se länk längre ned) och du som önskar är hjärtligt välkommen att delta på plats. Anmäl i sådana fall ditt deltagande till info@amazonasforeningen.se. Vid deltagande online går bra att koppla upp sig direkt mot mötet utan anmälan.

Vid mötet går vi igenom verksamhetsberättelsen och redovisar ekonomin för året. Vi blickar också framåt inför det kommande året, lägger planer för vår framtida inriktning och verksamhet samt väljer nya styrelserepresentanter. Är du nyfiken på styrelsearbete så meddela oss gärna via e-post. Hjärtligt välkommen önskar vi i Amazonasföreningens styrelse!

Länk för att delta i mötet online.

Dagordning årsmöte (pdf)
Verksamhetsberättelse (pdf)

Kort sammanfattning av 2023

Under året har mycket tid gått åt till att stärka samarbetet med Ariap i Pucallpa. Organisationen fokuserar på språkutveckling och utvecklar pedagogiskt material på ursprungsfolkens egna skriftspråk. Deras verksamhet sker till stor del i det hus som Amazonasföreningen tidigare har disponerat under många år.

Ariaps verksamhet omfattar också radiosändningar på ursprungfolkens egna språk, något vi berättat om tidigare (läs artikeln på vår hemsida).

Vår ordförande Lucy har under året besökt Peru för att träffa Ariap. På bilden ovan är Lucy tillsammans med organisationens styrelse. 

Följ gärna Ariap på Facebook för mer information om deras verksamhet.