Home > Archive for Nyheter

Verksamhet

Amazonasföreningen är en länk mellan urbefolkningen Shipibo-Conibo och Sverige. Föreningen verkar för att minska utifrånperspektivet genom möten mellan människor från olika kulturer. Amazonasföreningen är politiskt och religiöst obunden. Verksamhet initierades 1971. Amazonasföreningens syfte Amazonasföreningens syfte är att bidra till...

Årsmöte genomfört online

Efter flera försök att samla hela styrelsen och inte lyckats, har vi nu till slut genomfört Amazonasföreningens årsmöte digitalt den 16 juni. Vid årsmötet omvaldes styrelsen och följande personer valdes: Lucy Jonefjäll: ordförandeHannah Sundqvist: Sekreterare och KassörInger Otterholm: MedlemsansvarigCrister...