Home > 2018 > februari

Verksamhet i Peru

Hjälp till skolbarn Vi har samlat in materiellt stöd till utbildning på lägre nivåer, genom att förse några byar med pennor och sudd. Vi har också planer på ett projekt som ska öka möjligheten för fler att fullfölja grundskolan. Flickor...