Home > Nyheter > Verksamhet i Peru

Hjälp till skolbarn

Vi har samlat in materiellt stöd till utbildning på lägre nivåer, genom att förse några byar med pennor och sudd. Vi har också planer på ett projekt som ska öka möjligheten för fler att fullfölja grundskolan.

Flickor och kvinnor är extra utsatta och i extra stort behov av utbildning för att skapa sig förutsättningar till ett bättre liv.

Hälsovård

Vi har under åren gett stöd till olika former av hälsovårdsprojekt som syftar till att ge ökade möjligheter till en god hälsa i byarna. Vi har inga hälsovårdsprojekt på gång just nu, men Jeiser som genom stipendium från Amazonasföreningen har utbildat sig till sjuksköterska har tagit initiativet till att kartlägga situationen när det gäller hiv-aids.

En förstudie genomfördes av Jaiser tillsammans med Amazonasföreningens Fredrik och Linda. Det finns ett stort behov av information kring aids-hivproblematiken och vi återkommer förhoppningsvis till dessa frågor.

Ekonomi

Under en period inledde vi i liten skala en utlåningsverksamhet med så kallade mikrolån. Det är många Shipibo som har ideer som de vill satsa på men de kanske saknar den ekonomiska grundplåten för att sätta igång.

Många familjer är beroende av fiske och det är männen som fiskar.

Rättssäkerhet

Våra stipendiater har utbildats om sina medborgerliga rättigheter. Vi har fått indikationer på att Shipibo vid ett flertal tillfällen underkastat sig den peruanska rättsapparaten utan att hävda sina mänskliga rättigheter även då de blivit anklagade på felaktiga grunder.

Kommunikation

Radiosändningar på Shipibos eget språk utgör en viktig informationskanal för Shipibofolket, där många av de äldre inte förstår spanska. Vi ger stöd till radioprogrammet ”Voz Nativa”, ”Ursprungsbefolkningens Röst”, som når ut till de mest avlägsna byarna.

Kultur

Flickor med traditionella kläder från urbefolkningen Shipibo.

Vi försöker ständigt arbeta för att stärka Shipibos egen kultur. Ett sätt är att köpa och visa Shipibos unika konsthantverk och ett annat är att motverka urbaniseringen. I byn Panaillo har ett bibliotek byggts och utrustats med stöd av Härrydas elever.

Genom Centro Shibibo Konibo (CSK) har Shipibo ett kontor i Yarina Cocha, en förstad till Pucallpa. I dessa lokaler i Yarina Cocha bedriver flera organisationer sin verksamhet. Där har de tillgång till telefon och internet för att kunna kommunicera med omvärlden på ett enkelt sätt. Där ges möjlighet att träffas. Kontoret skall vara ett forum för formell och informell kontakt – en plats där tankar och idéer kan utbytas, växa och förändra.

Miljöarbete

Lärarhögskolan för tvåspråkslärare i Yarina Cocha driver ett projekt som innebär att plantera skog på ett område som är skövlat av skogsbolagen. Marken hör till skolan och det är ett projekt som är viktigt ur pedagogisk synpunkt eftersom shipibolärarna överför kunskapen till framtida elever. Projektet har genomförts och skogen är återplanterad!

Ledarutbildning för kvinnor

Omkring 50 kvinnor samlades för att diskutera situationen för kvinnor (och män!) i byarna. Ledarutbildningen var oerhört uppskattad och förfrågningarna är många på en uppföljning, men först och främst önskas en upprepning så att kvinnor från fler byar får chansen.