Home > 2018 > mars

Ny styrelse!

Amazonasföreningen har ny styrelse! Vi välkomnar tre nya styrelsemedlemmar till föreningen: Jesper Östlund, Jessica Karlsson och Camila Ochoa Mendoza. Kvar vid rodret är Lucy Jonefjäll som ordförande. Övriga styrelsemedlemmar är Hannah Sundqvist, Inger Otterholm, Agneta Hermansson och Crister Carlsson. Vid årsmötet avtackades...