Home > 2021 > januari

Verksamhet

Amazonasföreningen är en länk mellan urbefolkningen Shipibo-Conibo och Sverige. Föreningen verkar för att minska utifrånperspektivet genom möten mellan människor från olika kulturer. Amazonasföreningen är politiskt och religiöst obunden. Verksamhet initierades 1971. Amazonasföreningens syfte Amazonasföreningens syfte är att bidra till...